Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001992 pn. „Odra dla Odkrywców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Gmina Krzyżanowice wspólnie ze swoim czeskim partnerem Gminą Szylerzowice, realizuje projekt pod nazwą „Odra dla Odkrywców”.

W ramach projektu powstała aplikacja mobilna oraz publikacja książkowa Odra dla Odkrywców, która jest do pobrania w Urzędzie Gminy Krzyżanowice wraz z gadżetami promocyjnymi.

Realizacja projektu: listopad 2019 – październik 2020.

Całkowite wydatki kwalifikowalne 33 635 EUR.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 28 589,75 EUR.