Przejdź do treści

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy stanowisku ds. działalności gospodarczej zostało utworzone (LOP). Ma ono ograniczyć bariery formalno-administarcyjne utrudniające podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Jest miejscem, w którym osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz osoby, które już taką działalność prowadzą mogą bezpłatnie uzyskać wszelkie informacje na temat zakładania firmy, jej prowadzenia a także finansowania jej działalności ze źródeł budżetu państwa i środków Unii Europejskiej, a szczególnie możliwości pozyskiwania przez firmę bezzwrotnych i zwrotnych dotacji do inwestycji, doradztwo, szkolenia i inne.