Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001375 pn. „W poszukiwaniu minionego czasu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Gmina Krzyżanowice w partnerstwie z polskimi gminami: Krzanowice i Kietrz oraz czeskim Sdružení obcí Hlučínska była realizatorem projektu, opierającego się i promującego przygraniczne tereny, wspólną kulturę, tradycje i historię. Projekt pn. „W poszukiwaniu minionego czasu” został złożony do dofinansowania w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Głównym celem projektu było wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między partnerami projektu jak również między obywatelami z obu stron granicy w zakresie działalności kulturalnej i form spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo jednym z ważniejszych celów projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy amatorskimi fotografami z obu stron granicy, cel ten osiągnięto dzięki organizacji warsztatów fotograficznych. Amatorzy fotografii, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie, na zajęciach mogli nawiązać nowe znajomości, kontakty, ale przede wszystkim dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych z tym, co ich interesuje, czyli  usłyszeli wiele informacji na temat fotografowania i obróbki zdjęć. Dzięki tłumaczowi, który był obecny na zajęciach, nawiązanie współpracy było o wiele łatwiejsze, w tym także łatwiejsze było zrozumienie technicznych treści dotyczących fotografowania. Wzmocnienie wspólnej tożsamości regionalnej i tradycji w obszarze przygranicznym, jak również podnoszenie świadomości o zabytkach kultury, przyrodniczych atrakcjach oraz wsparcie i promocja regionu w kierunku odwiedzających ten region, dodatkowo chęć dążenia do zachowania dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń to kolejne ważne cele projektu. Dzięki działaniom kluczowym jakie zostały przeprowadzone na terenie naszej gminy, ale również na  terenach  gmin współrealizujących ten projekt cele te udało się osiągnąć. Dzięki „akcji zbierania zdjęć” duża część mieszkańców mogła zaangażować się w życie gminy. Dodatkowo dzięki tym starym, historycznym fotografiom, ale również nowym, współczesnym, promocja naszego regionu stanęła na wyższym poziomie, gdyż szerokie grono odbiorców mogło zobaczyć wydrukowane zdjęcia. Dzięki nim można było się dowiedzieć jak kiedyś funkcjonowali i żyli mieszkańcy granicznych terenów, natomiast dzięki nowym fotografiom można się przekonać jakie perełki dziedzictwa kulturowego znajdują się na tych terenach, które przetrwały już tyle pokoleń i dalej będą okazale zdobić nasze wsie i miasta i będą przypominać kolejnym pokoleniom o swojej wartości historycznej. Aby zwiększyć promocję i świadomość wspólnego obszaru dla turystów i odwiedzających region, co było kolejnym celem tego projektu, zrealizowano i zaproszono na wystawy fotograficzne, a także stworzono polsko-czeski kalendarz biurkowy,  zawierający zdjęcia historyczne i współczesne, który został rozdysponowany wśród gości odwiedzających wystawy, jak również wśród turystów, którzy przebywają w naszym regionie.