Przejdź do treści

Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności

Projekt dofinansowany jest ze śroków Euroejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska

Całkowita wartośc projektu: 9.256.924,00 złotych

Całowkite dofinansowanie: 7.868.385,00 złotych

Wartość projektu gmina Krzyżanowice: 3.365.372,00 złotych

Dofinansowanie gmina Krzyżanowice: 2.860.566,00 złotych

Partner Projektu: Tělovýchovná jednota Ostrava – Stowarzyszenie Ostrava

Cel projektu:

Projekt przewiduje wykonanie gruntownych prac w ruinach Tworkowskiego Zamku oraz w ich otoczeniu. Gmina Krzyżanowice planuje wbudowanie platformy widokowej w ruiny wieży, utworzenie centrum informacji turystycznej z salą konferencyjną w budynku dawnej wozowni oraz wykonanie prac remontowych i zabezpieczających całości ruin. Rewitalizacji poddany zostanie również park przy ruinach, w którym pojawią się ławeczki, rośliny kwitnące oraz odtworzone zostanie jeziorko, stanowiące główny element ścieżki zdrowia. Ta ostatnia wykonana zostanie wedle założeń Sebastiana Kneippa, jednego z najznamienitszych propagatorów ziołolecznictwa i hydroterapii.