Przejdź do treści
Zrzut-ekranu-126.png

Las Tworkowski to niewielki, lecz dobrze zachowany i cenny przyrodniczo fragment lasów grądowych i łęgowych z licznymi partiami starodrzewia, o powierzchni 170 ha. Rzeka Odra wpływa na terytorium Polski w miejscowości Chałupki, położonej na południu województwa śląskiego. Tam płynie w kierunku północnym, tworząc malowniczą dolinę, mocno meandrując i formując rozległe obszary zalewowe oraz starorzecza. W krajobrazie nadrzecznym przeważają łąki i pola uprawne, rzadko spotyka się lasy. Jednym z nich jest kompleks leśny, znajdujący się w pobliżu osady Ligota Tworkowska, na wschód od wsi Tworków w gminie Krzyżanowice. Dużą część tego obszaru (o powierzchni ponad 115 ha) chroni sieć Natura 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie „Las koło Tworkowa”. Właściciele zauważyli potrzebę ochrony naturalnych zbiorników wodnych, lasów oraz starorzeczy, takich jak lasy grądowe, łęgowe i dębowo-wiązowo-jesionowe, które zajmują największą powierzchnię ochrony. Występują tu również liczne interesujące gatunki ptaków, takie jak dzięcioły średnie i zielonosiwe, a także rzadkie storczyki, takie jak kruszczyk siny i kruszczyk połabski. Również liczne gatunki drzew, w tym dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i klony zwyczajne, stanowią o unikalnym charakterze tego lasu. Teren ten przyciąga turystów, zwłaszcza że w Tworkowie znajdują się cenne zabytki kultury, takie jak barokowy kościół parafialny i ruiny zamku.