Przejdź do treści
IMG_1039-1-scaled.jpg

tel:  (32) 419 61 88
e-mail:  75180462@pro.onet.pl 
kierownik:  Sylwia Barcz

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 14:00 do 15:00
wizyty domowe: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00
praca w terenie: soboty i niedziele wg potrzeb

Stacja Opieki Caritas działa na terenie gminy Krzyżanowice od 1993 roku. Instytucja zatrudnia trzy pielęgniarki oraz fizjoterapeutkę. Działanie stacji Caritas możliwe jest dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy. Pozostałe środki pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z dobrowolnych datków od pacjentów i osób prywatnych.

Podstawowym zadaniem Caritas jest długoterminowa opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym. 

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.

 Do głównych zadań realizowanych przez stację należą:

  • świadczenia pielęgniarskie we współpracy z lekarzem rodzinnym,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym pacjenta,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin,
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,
  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Gabinet rehabilitacyjny jest dostępny dla mieszkańców gminy przez 5 dni w tygodniu i świadczy usługi na miejscu w systemie ambulatoryjnym. Wykonywane są tu zabiegi w zakresie: kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa, pola magnetycznego oraz zabiegi z zakresu światłolecznictwa. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą wypożyczyć sprzęt medyczny i rehabilitacyjny w postaci specjalistycznych łóżek, materacy p/odleżynowych, wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, chodzików oraz ortopedycznych kul aluminiowych.