Przejdź do treści

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Koszty kwalifikowalne operacji: 79 804,00 zł

Dofinansowanie: 50 779,00 zł (63,63%)

Tytuł operacji: „Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice

Cel projektu: Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji zamontowano stojaki na rowery w Tworkowie przy ruinach zamku i Parku wodnym „Pod Zamkiem” oraz ławkę odpoczynkową z rzeźbą Viadrusa w Chałupkach przy Centrum Górnej Odry.

Stojaki oraz ławka są ogólnodostępne dla mieszkańców i turystów odwiedzających pobliskie zabytki i miejsca aktywnego wypoczynku i relaksu.