Przejdź do treści

Wolfgang Kroczek – Zastępca Wójta Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5
47 – 450 Krzyżanowice
pokój nr 11
tel. (32) 419 40 50 w. 151
e-mail: zastepca@krzyzanowice.pl

Przyjmowanie stron: codziennie w godzinach pracy.

 1. Zastępca Wójta pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta sprawuje funkcje:
  • organu wykonawczego gminy,
  • kierownika Urzędu Gminy,
  • osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
  • organu administracji publicznej,
  • organu podatkowego.
 2. Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:
  • prowadzenie określonych spraw w imieniu Wójta w czasie jego nieobecności zgodnie z upoważnieniem,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
   – Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
   – Referatem Gospodarki Przestrzennej,
   – PWK „Górna Odra” Sp. z o. o.
  • współdziałanie z Radą Gminy oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania,
  • nadzorowanie prac związanych z zamówieniami publicznymi,
  • nadzorowanie inwestycji prowadzonych przez gminę,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.