Przejdź do treści
GK08.jpg

Dzięki kooperacji polskich i czeskich władz gminnych, Fundacji Zielona Liga oraz WWF-Polska, inicjatywy na rzecz ochrony granicznych meandrów Odry przekształciły się z teoretycznej w praktyczną. W ramach projektu Przestrzeń dla rzeki opracowano plan terenowej lekcji oraz trasę ścieżki edukacyjnej dla polskich i czeskich uczniów. Ścieżka ta ma na celu przedstawienie uczniom rzadkich i zagrożonych gatunków dziko rosnących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Przebieg ścieżki został zaplanowany tak, aby łączył się z oznaczonymi ścieżkami rowerowymi, dzięki czemu mogą z niej korzystać także turyści odwiedzający meandry. Od 1998 roku WWF Polska i gmina Krzyżanowice pracują razem, aby zachować i chronić meandry graniczne Odry. W 2004 roku Wojewoda Śląski ogłosił te obszary o szczególnej wartości przyrodniczej obszarem chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje liczne zakola rzeki Odry, a także grunty nadrzeczne, w tym łąki i fragmenty lasów zalewowych. Meandry Odry na terenie gminy Krzyżanowice między Chałupkami i Zabełkowem są unikalne, ponieważ występują tam rzadkie zbiorowiska roślinne chronione w skali europejskiej. Stwierdzono tu występowanie ponad 126 gatunków roślin oraz wiele zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak rzadkie motyle, chrząszcze, różanka, piskorz, kumak górski, bóbr europejski, wydra rzeczna, zimorodek i sieweczka rzeczna. Na Odrze granicznej zachodzą procesy rzeczne, takie jak podmywanie brzegów, tworzenie się ławic, wysp żwirowych i starorzeczy, a nawet przerywanie zakrętów rzeki. W ramach projektu WWF Polska i gmina Krzyżanowice przygotowują ścieżki przyrodnicze i terenowe lekcje dla uczniów polskich i czeskich szkół, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród młodzieży i mieszkańców regionu.