Przejdź do treści

Projekt: „Razem możemy więcej – 20lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach”

 To projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Interreg V-A Republika Polska – Czechy oraz budżetu Państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Celem projektu jest uczczenie trwającej już ponad 20 lat współpracy między przedszkolami w Chałupkach i Silherovicach oraz stworzenie przestrzeni do dalszej jej rozwoju. Dzięki realizacji projektu doszło do pogłebienia wymiany wychowanków przedszkoli oraz dobrych praktyk między kadrami pedagogicznymi z obu stron granicy. Wartością dodaną projektu jest dofinansowanie na utworzenie nowego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Chałupkach, z którego korzystają Polskie i Czeskie dzieci, zarówno w trakcie zajeć, jak i rekreacji w czasie wolnym.

Partner Wiodący Projektu: Gmina Krzyżanowice – jednostka realizującuja -Przedszkole Publiczne w Chałupkach.

Partner Projektu: Gmina Silherovice – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Silherovicach.

Wartość projektu: 149.939,50 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR: 127.448,58 PLN

Dofinansowanie z budżetu Państwa RP: 3.642,67 PLN