Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003212pt. Turystyka on-line współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Szylerzowice

Termin realizacji projektu do 31.05.2023 r.

  • Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 48 837,21 EUR
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 30 000,00 EUR tj. 61,43 %
  • Współfinansowanie z Budżetu Państwa: 1 764,71 EUR tj. 3,61 %
  • Wkład własny: 17 072,50 EUR

Głównym celem projektu jest rozpropagowanie wyjątkowych walorów turystycznych partnerskich gmin z użyciem nowoczesnych technologii, w tym technologii ogólnie dostępnych za pośrednictwem sieci Internet. Projekt zakłada opracowanie wirtualnego spaceru po najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych zabytkach partnerskich gmin, celem rozpropagowania i zwiększenia świadomości o atrakcjach turystycznych pogranicza.

W ramach projektu realizowane zostały działania:

– Opracowanie wirtualnego spaceru po Gminie Krzyżanowice uwzględniające czterdzieści lokalizacji.

– Zamieszczenie wirtualnego spaceru na stronie internetowej w standardzie WCAG 2.1 funkcjonującej jako część zintegrowanego systemu informacji turystycznej.

Link do wirtualnego spaceru

Więcej