Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002275 pn. „Z widokiem na turystykę – doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach Rzeki Odry” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach „Funduszu Mikroprojektów 201-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Projekt nakierowany na rozwój przyrodniczej perły pogranicza – Granicznych Meandrów Rzeki Odry, zwiększający zdolność infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego.

Realizacja projektu obejmowała wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na uzupełnieniu infrastruktury turystycznej na Meandrach Rzeki Odry. Projekt zakładał budowę parkingu przy wjeździe na Meandry od strony DK 78, posadowienie wiaty spoczynkowej, oświetlenia solarnego i tablic wielkoformatowych kierunkowych przy trasie na meandry oraz montaż 7 ławeczek i tablic edukacyjnych.

Na zakończenie projektu zorganizowano marsz nordic walking wzdłuż Meandrów Rzeki Odry.

Projekt został zakończony: 31.08.2021r. Partnerem było Miasto Bohumin.

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 32.939,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 27.998,15 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.646,95 EUR.