Przejdź do treści

Gmina Krzyżanowice od 18 maja 2021 roku, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczy
w realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” zlokalizowany jest przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach. Punkt działa w godzinach otwarcia urzędu. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu (32) 4194050 wew.154/123
bądź mailowo: czystepowietrze@krzyzanowice.pl.

Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Strona WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Strona z dokumentacją programową: https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z prefinansowaniem
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Zrzut-ekranu-215-2.png
Realizacja programu Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2024r. realizacja programu w Gminie Krzyżanowice wygląda następująco:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 638

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 578

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 466

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 5 325 962,07 zł

 • Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

Niebieski-Prosty-Ochrona-Morz-i-Oceanow-Post-Instagram-1.png
Modele Zrównoważonego Budownictwa – Gmina Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jako jeden z partnerów projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, ma zaszczyt uczestniczyć w jednym z najbardziej unikatowych działań w skali światowej, stanowiącej pilotażowe przedsięwzięcie, na podstawie którego opracowane zostaną materiały strategiczne dla obszaru transgranicznego polsko-czesko-słowackiego.

Spośród ponad 150 zgłoszonych obiektów z całego województwa, to właśnie w budynku  Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Gminy Krzyżanowice przy ulicy Głównej 82
w Krzyżanowicach jest realizowane działanie polegające na rocznym monitoringu efektywności energetycznej, pn. „𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐙𝐫𝐨́𝐰𝐧𝐨𝐰𝐚𝐳̇𝐨𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐁𝐮𝐝𝐨𝐰𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚” w obiektach użyteczności publicznej projektu zintegrowanego 𝐋𝐈𝐅𝐄 „𝐒́𝐥𝐚̨𝐬𝐤𝐢𝐞. 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐰𝐫𝐚𝐜𝐚𝐦𝐲 𝐛ł𝐞̨𝐤𝐢𝐭”.

Na terenie całego województwa śląskiego oczujnikowanych zostało 27 obiektów.

Od 15 lutego 2024r. każdy mieszkaniec województwa śląskiego ma okazję poznać
jak monitorowana jest efektywność energetyczna budynków. 

Na czym będzie ona polegać?

Przez rok dokonywane będą szczegółowe pomiary:

 • lokalnych warunków meteorologicznych:

   – nasłonecznienia,

   – wiatru,

   – temperatury w cieniu,

 • w wybranych przez Zamawiającego pomieszczeniach:

         –  temperatury,

         –  stężenia CO2,

         –  ilości otwierania drzwi i czasu otwarcia /zamknięcia,

         –  sumarycznej ilości energii zużytej do celów grzewczych i c.w.u:

         –  chwilowej mocy cieplnej dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody użytkowej,

         –  ilości energii elektrycznej czynnej i biernej w urządzeniach klimatyzacyjnych,

         –  sumaryczne zużycie energii elektrycznej czynnej i biernej w budynku.

 

W ramach powyższego działania firma APA Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę, skoncentrowała się na instalacji zaawansowanych czujników efektywności energetycznej w strategicznych punktach budynku.

Montaż tych urządzeń otwiera nowe perspektywy rozwoju.

Poprawa efektywności energetycznej prowadzi do znaczących oszczędności finansowych
dla gmin, zarówno poprzez redukcję rachunków za energię, jak i potencjalne uzyskiwanie korzyści z programów wspierających zrównoważony rozwój.

 

Na podstawie danych z monitoringu 27 obiektów – zespół Politechniki Śląskiej dokona wyboru 5 budynków, w których wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, mające
na celu osiągnięcie w nich nisko- lub nawet zeroemisyjności, w kwocie niemal 0,5 mln euro na każdą lokalizację.

 

Zachęcamy do sprawdzania bieżącego zużycia w obiekcie Gminy Krzyżanowice
jak i w obiektach na terenie województwa śląskiego na stronie internetowej: https://www.przywracamyblekit.pl/.


ekofest.png
Województwo Śląskie zaprasza 8 czerwca 2024 roku do Parku Śląskiego w Chorzowie na piknik rodzinny „Błękitny ekoFest”. Piknik jest Oficjalnym Wydarzeniem Partnerskim Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej. Na odwiedzających czekają sektory: sportowy, kulturalny, wystawienniczy i edukacyjny.

Ponad to 37 stoisk, 22 wykłady, pokazy i treningi sportowe, występy zespołów tanecznych i wokalnych, warsztaty, doświadczenia naukowe, gry i zabawy z konkursami.

Dla chętnych ćwiczenia indor cyclingu, silent fitness, jogi, bieg z maratończykami, ćwiczenia karate.

Do wyboru także plener malarski, obserwacja Słońca, pokazy sprzętu strażackiego i ratownictwa medycznego oraz wiele innych atrakcji.

Za każdą osobę, która weźmie udział w wydarzeniu, posadzone zostanie drzewo w województwie śląskim. Wspólnie posadzimy do 1000 drzew.

Więcej informacji na stronie internetowej https://przywracamyblekit.slaskie.pl/blekitny-ekofest/ oraz wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/293358197171266/

To będzie udana sobota!


Czyste-Powietrze_grafika.png
Ważna zmiana w Czystym Powietrzu

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. Od tego dnia na liście zielonych urządzeń i materiałów, tzw. liście ZUM, będą dostępne tylko pompy ciepła posiadające raport z badań
z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA lub posiadające jeden
z europejskich znaków jakości: EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Uszczelnienie listy ZUM obejmie też kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet drzewny, ale w tych przypadkach nie będą wymagane nowe dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że na listę ZUM (https://lista-zum.ios.edu.pl/) będą czasowo – w okresie od 14.06 do 31.12.2024 r. – dopuszczone pompy ciepła posiadające jeden z europejskich znaków jakości (EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT), a nieposiadające pełnego raportu z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Od przyszłego roku na tej liście pozostaną z kolei tylko te pompy, które taki pełny raport będą posiadały. Głównym celem okresu przejściowego
jest zapewnienie producentom, dystrybutorom i importerom pomp ciepła dodatkowego czasu
na przeprowadzenie tych badań.

Z punktu widzenia producentów, dystrybutorów i importerów tych urządzeń wskazane jest możliwie najszybsze dostarczenie do prowadzącego listę ZUM Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) pełnych raportów z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA dla pomp ciepła, które mają być z tej listy oferowane beneficjentom programu „Czyste Powietrze”.

Pompy zgłoszone lub wpisane na listę ZUM przed 14 czerwca 2024 r. – to jest do 13 czerwca 2024 r. – do których załączono znaki EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT, a nie załączono raportów
z badań przeprowadzonych w laboratoriach z terenu EU lub EFTA, z dniem 14 czerwca 2024 r. przestaną być widoczne na tej liście.

W związku z tym przypominamy:

 • Pompy ciepła wpisane na listę ZUM na podstawie znaków jakości będą mogły na niej pozostać do 31 grudnia 2024 r. – jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny, dlatego zachęcamy do możliwie najszybszego uzupełniania badań dla tych pomp. Badania te muszą zostać przeprowadzone w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA;
 • Pompy ciepła posiadające co najmniej jeden z europejskich znaków jakości:
 • EHPA Q,
 • HP KEYMARK,
 • EUROVENT

będą mogły uzyskać czasowy wpis na listę ZUM. Będzie to możliwe wyłącznie dla wniosków
o wpis na listę ZUM składanych od 14 czerwca 2024 r.;

 • Regulamin określający wymagania dotyczące dokumentów i procedur obowiązujących
  przy rejestracji pomp ciepła na liście ZUM jest dostępny tutaj: https://lista-zum.ios.edu.pl/termsOfUse.html;
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji pomp ciepła na liście ZUM znajdują się tutaj: https://lista-zum.ios.edu.pl/docs/FAQ_LISTA_ZUM.pdf;
 • Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 r., do których załączono certyfikaty, a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane.