Przejdź do treści

Projekt zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001275 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 1 489 543,48 €

Dofinansowanie dla Gminy Krzyżanowice: 1 266 111,95 €

Całkowita wartość projektu: 1 644 512,45 € Całkowite dofinansowanie projektu: 1 397 835,58 €

Partnerzy Projektu:

Partner Wiodący – Gmina Szylerzowice

Partner Projektu – Gmina Krzyżanowice

Cel projektu:

Projekt podniesie walory turystyczne obu partnerskich gmin poprzez agregację oraz wzmocnienie potencjału turystycznego obu Partnerów opartego o łączącą ich historię, której wspólny mianownik stanowią tytułowe rody szlacheckie – dawni gospodarze tych ziem. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki organizacji Centrum Turysty, które zapewni obsługę i promocję walorów oraz dzięki szerokiej kampanii promocyjnej, korzystającej z nowoczesnych metod promocji takie jak wirtualna rzeczywistość.

Projekt zakłada Utworzenie Centrum Turysty w budynku byłej roszarni w Tworkowie. Zadanie polega na przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie obiektu z przeznaczeniem na przestrzenie wystawiennicze, organizację kulturalnych i artystycznych wydarzeń oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów.

Link do strony internetowej Szlakiem Rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów: https://turista.silherovice.eu/

Poniżej znajdują się trzy reportaże promujące Szlak Rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów.