Przejdź do treści
DROBNY Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Strona internetowa:
www.drobny.org.pl
Opis:
Spółka Drobny w ramach swojej działalności na rzecz zrównoważonego budownictwa oferuje wykorzystanie materiałów bazujących na odpadach budowlanych poprzez: - zbieranie odpadów (odpady budowlane, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej - włączając glebę i ziemię - zaliczane do grupy 17) - sprzedaż kruszyw z recyklingu (piasek budowlany, ziemia, gruz betonowy, mieszanki 0-31,5 oraz 0-63, tłuczeń torowy)