Przejdź do treści

Informacje ogólne

To tu jest brama do Czech i Polski oraz na Śląsk i Morawy. Tu Odra żłobi swoje naturalne rozlewiska, tworząc unikalne w skali Europy meandry. Tu komponowali Beethoven i Liszt. Tu spędzał chwile młodości Joseph von Eichendorff obok Schillera i Goethego najwybitniejszy twórca niemieckiego romantyzmu w literaturze. Tu pierwszy raz połączono koleją monarchię Hohenzollernów i Habsburgów. Tu przetrwały stare średniowieczne twierdze i szlacheckie pałace, barokowe kościoły i ludowe kapliczki. Tu zachowały się bezcenne zabytki techniki – najstarsza polska kuźnia z 1702 roku i równie wiekowy młyn.

Tu mozna obejrzeć kolekcję możnowładczych pochówków rodziny von Reiswitz, równających się z królewskimi zbiorami wawelskimi. Tyle w skrócie o przebogatym dziedzictwie miejscowości Krzyżanowice.

Gmina Krzyżanowice stwarza nie tylko wyśmienite warunki do zamieszkania oraz weekendowego wypoczynku, ale i inwestowania, czemu służą liczne tereny inwestycyjne, a także system ulg w podatkach lokalnych. Konsekwentnie realizowana jest jest polityka zrównoważonego rozwoju  w duchu ekologii. Gminę Krzyżanowice warto odwiedzić i poznać.