Przejdź do treści
Herb gminy

Bohumín

Kraj: CzechyPowierzchnia: 3109 haLiczba mieszkańców: 20761Strona internetowa: https://www.mesto-bohumin.cz/

Bogumin graniczy z Polską i leży w północnej części województwa morawsko-śląskiego. Miasto dzięki swemu dogodnemu położeniu odgrywa ważną rolę nie tylko w regionie, ale także w całym kraju. Leży bowiem na skrzyżowaniu tras kolejowych, u zbiegu rzek Odry i Olzy oraz na granicy dwu państw. Granicę naturalną z Polską tworzą przede wszystkim barwne doliny Odry i Olzy, których wody łączą się właśnie w Boguminie. Miasto leży w niecce ostrawskiej i od przemysłowej Ostrawy jest oddalone o niecałe pięć kilometrów. Obszar, na którym leży, to równina pozbawiona większych wzniesień. Najwyższym punktem miasta jest Kopiec Zabłocki, który osiąga wysokość 248 metrów nad poziomem morza. Najniższe miejsce Bogumina znajduje się tam, gdzie Olza wpada do Odry i gdzie Odra opuszcza terytorium RC. Wysokość 189 metrów nad poziomem morza to także najniższy punkt województwa morawsko-śląskiego. Miasto składa się z siedmiu dzielnic: Nowy Bogumin, Pudłów, Skrzeczoń, Stary Bogumin, Szonychel, Wierzbica i Zabłocie. Nazwy te wskazują, że dawniej chodziło o samodzielne wsie, które powstawały i rozwijały się od XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Bogun pochodzi bowiem z 1256 roku. Dzisiejszy kształt administracyjny miasto uzyskało dopiero w 1974 r. Wspólnie z Ostrawą i innymi miastami tworzy Bogumin przemysłowe centrum regionu. Na terenie miasta działa kilka znaczących przedsiębiorstw, które zatrudniają zdecydowaną większość aktywnych zawodowo mieszkańców nie tylko Bogumina, ale również okolicznych miejscowości. Do największych prosperujących firm należą Bekaert, s.r.o., Bochemie, s.r.o., Bonatrans, a.s., Koleje Czeskie (ČD) – stacja kolejowa i lokomotywownia, Rockwool, a.s. I ŽDB, a.s. (Huta i Druciarnia Bogumin).

Umowę partnerską z Miastem Bogumin podpisano 12 września 2010 roku przy moście granicznym w Chałupkach, podczas kolejnego wspólnego Jarmarku na granicy. Podpisy na umowie złożyli wójt gminy Krzyżanowice Leonard Fulneczek i starosta Bogumina Petr Vicha w obecności konsula generalnego RP w Ostrawie Jerzego Kronholda. Współpraca pomiędzy gminą Krzyżanowice a miastem Bogumin w praktyce trwa już wiele lat. Współpracują ze sobą szkoły a także samorządy, m.in. przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych czy w zakresie ochrony przyrody, co zaowocowało objęciem obszarem chronionego krajobrazu granicznych meandrów Odry. Poza tym obie gminy realizują wspólne przedsięwzięcia takie jak „Pływadło” i „Jarmark na granicy”. Aktywna jest także wymiana kulturalna, a jedną z pierwszych wspólnych imprez był w sierpniu 2008 roku „Wernisaż na moście”, czyli spotkanie polskich i czeskich artystów.