Przejdź do treści
Herb gminy

Píšť

Kraj: CzechyPowierzchnia: 2115 haLiczba mieszkańców: 2136Strona internetowa: https://www.pist.cz/

Gmina Píšť położona jest w południowej części powiatu opawskiego, przy granicy z Polską, 17 km od Ostrawy, 8 km od Hluczina. Położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki – w szczególności turystyki rowerowej oraz związanej z ruchem granicznym pomiędzy Czechami i Polską. Miejscowość należy do najstarszych wsi na ziemi opawskiej. Pierwsza zachowana wzmianka na jej temat pochodzi z 1228 roku. Do zabytków zaliczyć można: drewniany kościół ewangelicki z 1721 r., barokowy kościół rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca wybudowany w 1743 r. oraz ośmiokątną kaplicę św. Jana Nepomucena z końca XIX w., z figurą świętego pochodzącą z XVIII w. Píšť jest miejscem pątniczym z poświęconym koronami papieskim obrazem Matce Boskiej Częstochowskiej oraz drogą krzyżową. Na terenie gminy znajduje się nowa szkoła podstawowa, otwarta w 1998 roku. W początkach 2002 roku budynek dawnej szkoły podstawowej został przebudowany na Urząd Gminy. W centrum wsi utworzono strefę wypoczynkową, z ławkami wśród pięknej zieleni, a także parking. Unowocześniono również kąpielisko, sięgające tradycją lat 60-tych ubiegłego stulecia oraz rekreacyjny teren sportowy przeznaczony pod grę w minigolfa. Znaną tradycją jest coroczny sierpniowy odpust z okazji świętego Wawrzyńca oraz wiosenne i letnie zabawy strażackie.

Umowę partnerską z gminą Píšť podpisano 23 maja 1998 roku w Krzyżanowicach. W ramach rozpoczętej wówczas współpracy realizowana jest wymiana kulturalna, oświatowa i sportowa. Co roku delegacja gminy Píšť uczestniczy w tradycyjnym koncercie poświęconym pamięci Beethovena i Liszta, odbywającym się w  Krzyżanowicach. Czeskie zespoły sportowe uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez polskie organizacje, a ochotnicze straże pożarne z obydwu gmin wspólnie biorą udział w festynach i turniejach strażackich. Corocznie gmina Píšť organizuje turnieje minigolfa, w których udział biorą samorządowcy gminy Krzyżanowice.