Przejdź do treści

Na terenie gminy Krzyżanowice występują liczne pomniki przyrody, na które składają się zarówno pojedyncze drzewa jak i całe zespoły, stanowiące parki wokół starych zamków i pałaców. Oprócz okazałych drzew, na miano pomników przyrody zasługują też szczególnie okazałe głazy narzutowe, będące pozostałością po lodowcu, który nawiedził obszar dzisiejszej gminy w okresie plejstoceńskim

image-8.png
01
Park pałacowy
Chałupki

Usytuowany wokół pałacu w Chałupkach, założony na początku XIX wieku. Na uwagę zasługują lipy, kasztanowce i jesiony, rosnące w alei jesionowej, wiodącej do pałacu.

image-9.png
02
Aleja lipowa
Nowa Wioska

Łączy Nową Wioskę z dawnym folwarkiem Wydale. Wzdłuż alei rosną okazałe lipy.

image-8-1.png
03
Topola czarna
Roszków

Rośnie na wschodnim krańcu ul. Wiejskiej.

image-8.png
Park pałacowy
Chałupki

Usytuowany wokół pałacu w Chałupkach, założony na początku XIX wieku. Na uwagę zasługują lipy, kasztanowce i jesiony, rosnące w alei jesionowej, wiodącej do pałacu.

image-9.png
Aleja lipowa
Nowa Wioska

Łączy Nową Wioskę z dawnym folwarkiem Wydale. Wzdłuż alei rosną okazałe lipy.

image-8-1.png
Topola czarna
Roszków

Rośnie na wschodnim krańcu ul. Wiejskiej.