Przejdź do treści
Opublikowano: 29.09.2023
Nagroda im. prof. Wiktora Zina
DSC1390.jpg

„Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy Ruinach Zamku w Tworkowie” to nazwa inwestycji, którą doceniła kapituła 27. edycji konkursu „Modernizacja roku & Budowa XXI w.”, umieszczając ją w ścisłym gronie finalistów.

Na Zamku Królewskim w Warszawie wójt Grzegorz Utracki odebrał przyznaną gminie Krzyżanowice przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego nagrodę specjalną im. prof. Wiktora Zina. To szczególne wyróżnienie, przyznawane co roku tylko jednej inwestycji.

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego jest organizacją zrzeszającą osoby, które  w sposób szczególny, poprzez swoje codzienne działania, przyczyniają się do ochrony narodowego dziedzictwa materialnego w Polsce.

Jednym z priorytetowych celów Stowarzyszenia jest promocja najlepszych realizacji odnowionych i zmodernizowanych obiektów oraz budynków w naszym kraju, jak również tych osób, instytucji i firm, które przyczyniają się do ich powstawania. Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje min. poprzez współudział w organizacji największego, najbardziej prestiżowego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXIw.” wyłaniającego najlepsze, wyróżniające się szczególnymi walorami przedsięwzięcia budowlane, które za cel obrały sobie ratowanie obiektów dziedzictwa minionych pokoleń. 

Ogólnopolski Konkurs Budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów ma już długą, ponad dwudziestopięcioletnią tradycję. Co roku do biura organizacyjnego spływają zgłoszenia od ambitnych, pełnych zapału ludzi, którzy chcą zmieniać na lepsze otaczającą ich rzeczywistość. O udział w rywalizacji ubiegają się nie tylko osoby fizyczne, ale też powiaty, urzędy miasta, instytucje  i deweloperzy. Celem działań jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych. Zamek w Tworkowie już dwukrotnie gościł wśród laureatów tego konkursu.