Przejdź do treści
Opublikowano: 06.09.2023
Informacja Komisariatu Policji w Krzyżanowicach

Na prośbę Komisariatu Policji w Krzyżanowicach informujemy, iż prowadzone są czynności do kolejnej edycji „Planu działania Priorytetowego” w zakresie:

  1. Bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz innych osób przebywających na terenie Polderu Buków – obszar od ul. Kolejowej w Krzyżanowicach do ul. Wiejskiej w Roszkowie (nieprawidłowe parkowanie, poruszanie się pojazdami nieupoważnionymi po wałach, dzikie wysypiska śmieci).
  2.  Spożywania alkoholu, zaśmiecania i niszczenia mienia w rejonie sklepów w Tworkowie.    

W kwestiach związanych z powyższymi zagadnieniami wszelkie informacje można uzyskać w Komisariacie Policji w Krzyżanowicach na ul. Tworkowska 10 lub telefonicznie pod nr tel. 47 855 66 12.