Przejdź do treści
Opublikowano: 12.03.2024
Modele Zrównoważonego Budownictwa — Gmina Krzyżanowice
Niebieski-Prosty-Ochrona-Morz-i-Oceanow-Post-Instagram-1.png

Gmina Krzyżanowice jako jeden z partnerów projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, ma zaszczyt uczestniczyć w jednym z najbardziej unikatowych działań w skali światowej, stanowiącej pilotażowe przedsięwzięcie, na podstawie którego opracowane zostaną materiały strategiczne dla obszaru transgranicznego polsko-czesko-słowackiego.

Spośród ponad 150 zgłoszonych obiektów z całego województwa, to właśnie w budynku  Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Gminy Krzyżanowice przy ulicy Głównej 82
w Krzyżanowicach jest realizowane działanie polegające na rocznym monitoringu efektywności energetycznej, pn. „𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐙𝐫𝐨́𝐰𝐧𝐨𝐰𝐚𝐳̇𝐨𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐁𝐮𝐝𝐨𝐰𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚” w obiektach użyteczności publicznej projektu zintegrowanego 𝐋𝐈𝐅𝐄 „𝐒́𝐥𝐚̨𝐬𝐤𝐢𝐞. 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐰𝐫𝐚𝐜𝐚𝐦𝐲 𝐛ł𝐞̨𝐤𝐢𝐭”.

Na terenie całego województwa śląskiego oczujnikowanych zostało 27 obiektów.

Od 15 lutego 2024r. każdy mieszkaniec województwa śląskiego ma okazję poznać
jak monitorowana jest efektywność energetyczna budynków. 

Na czym będzie ona polegać?

Przez rok dokonywane będą szczegółowe pomiary:

  • lokalnych warunków meteorologicznych:

   – nasłonecznienia,

   – wiatru,

   – temperatury w cieniu,

  • w wybranych przez Zamawiającego pomieszczeniach:

         –  temperatury,

         –  stężenia CO2,

         –  ilości otwierania drzwi i czasu otwarcia /zamknięcia,

         –  sumarycznej ilości energii zużytej do celów grzewczych i c.w.u:

         –  chwilowej mocy cieplnej dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody użytkowej,

         –  ilości energii elektrycznej czynnej i biernej w urządzeniach klimatyzacyjnych,

         –  sumaryczne zużycie energii elektrycznej czynnej i biernej w budynku.

 

W ramach powyższego działania firma APA Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę, skoncentrowała się na instalacji zaawansowanych czujników efektywności energetycznej w strategicznych punktach budynku.

Montaż tych urządzeń otwiera nowe perspektywy rozwoju.

Poprawa efektywności energetycznej prowadzi do znaczących oszczędności finansowych
dla gmin, zarówno poprzez redukcję rachunków za energię, jak i potencjalne uzyskiwanie korzyści z programów wspierających zrównoważony rozwój.

 

Na podstawie danych z monitoringu 27 obiektów – zespół Politechniki Śląskiej dokona wyboru 5 budynków, w których wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, mające
na celu osiągnięcie w nich nisko- lub nawet zeroemisyjności, w kwocie niemal 0,5 mln euro na każdą lokalizację.

 

Zachęcamy do sprawdzania bieżącego zużycia w obiekcie Gminy Krzyżanowice
jak i w obiektach na terenie województwa śląskiego na stronie internetowej: https://www.przywracamyblekit.pl/.