Przejdź do treści
Opublikowano: 19.03.2024
Otwarcie drogi Tworków — Bolesław — Borucin

18 marca miał miejsce oficjalny odbiór drogi Tworków – Bolesław (od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego w Borucinie) na odcinku o długości ponad 3,5 km.

W otwarciu wziął udział wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, sołtysi Tworkowa i Bolesławia, radna powiatowa Ewa Widera oraz przedstawiciele wykonawcy – PRD w Raciborzu.

Kosz zadania wynosił 8 842 426 zł,. w tym wkład Gminy Krzyżanowice to 1 887 000 zł.

Zakres robót na odcinkach drogi powiatowej Tworków — Borucin obejmował głównie:

– pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 705,40 m,

– przebudowę nawierzchni jezdni z wykonaniem nowego pakietu warstw bitumicznych na odcinkach jezdni,

– przebudowę skrzyżowań, zjazdów z drogi, wykonanie chodników,

– wykonanie poboczy o nawierzchniach utwardzonych masą bitumiczną, kształtką betonową, destruktem bitumicznym,

– remont i wymianę elementów odwodnienia, wyprofilowanie rowów wraz z odcinkowym umocnieniem ich skarp i dna płytami ażurowymi,

– montaż doświetlenia przejść dla pieszych,

– montaż barier energochłonnych,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.