Przejdź do treści
Opublikowano: 09.01.2024
Przy wigilijnym stole. Opłatkowe spotkania w gminie Krzyżanowice
Nowa-Wioska-1.jpg
Przez cały grudzień w gminie Krzyżanowice odbywały się spotkania wigilijne organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz świetlice działające w miejscowościach.

Była to okazja do złożenia mieszkańcom życzeń świątecznych i noworocznych przez wójta Grzegorza Utrackiego. Pod nieobecność wójta życzenia w jego imieniu składali reprezentujący go zastępca wójta Wolfgang Kroczek, sekretarz gminy Małgorzata Krzemien lub skarbnik gminy Halina Bańczyk.

Pierwsze spotkanie odbyło się 5 grudnia w Rudyszwałdzie, a koleje miały miejsce w Owsiszczach, Zabełkowie, Krzyżanowicach, Bieńkowicach, Bolesławiu, Nowej Wiosce, Chałupkach, Tworkowie i Roszkowie.

O dania na stołach zadbały panie z KGW w każdej wiosce. Wszędzie też były dzieci z krótkimi występami, które wprowadzały atmosferę świąt Bożego Narodzenia.