Przejdź do treści
Opublikowano: 08.05.2024
Ślubowanie wójta i radnych. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Krzyżanowice
DSC_0489.jpg
7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Krzyżanowice. Radni złożyli ślubowanie, po czym wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice, którym został Roman Kaczor.
Funkcję wiceprzewodniczącej objęła Mariola Pszenica. Grzegorz Utracki, wójt Gminy Krzyżanowice wybrany przez mieszkańców na kolejną kadencję, odebrał zaświadczenie o wyborze na wójta i złożył ślubowanie.
 
 
Po ślubowaniu w kilku zdaniach wójt podziękował wszystkim mieszkańcom za zaufanie, jakim został obdarzony. Zaznaczył, że to wybór do służby na rzecz mieszkańców. Wójt wyraził także przekonanie, że współpraca na rzecz gminy będzie owocna i z korzyścią dla dalszego rozwoju gminy Krzyżanowice.
Rada Gminy wybrała także skład poszczególnych komisji oraz ich przewodniczących. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Minkina, Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Roman Cwik, Komisji do spraw Gospodarczych Grzegorz Kalisz, Komisji do spraw Społecznych Teresa Kasza, a na czele Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanął Walter Witeczek.