Przejdź do treści
Opublikowano: 12.06.2024
Ważna zmiana w Czystym Powietrzu!

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. Od tego dnia na liście zielonych urządzeń i materiałów, tzw. liście ZUM, będą dostępne tylko pompy ciepła posiadające raport z badań
z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA lub posiadające jeden
z europejskich znaków jakości: EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Uszczelnienie listy ZUM obejmie też kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet drzewny, ale w tych przypadkach nie będą wymagane nowe dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że na listę ZUM (https://lista-zum.ios.edu.pl/) będą czasowo – w okresie od 14.06 do 31.12.2024 r. – dopuszczone pompy ciepła posiadające jeden z europejskich znaków jakości (EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT), a nieposiadające pełnego raportu z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Od przyszłego roku na tej liście pozostaną z kolei tylko te pompy, które taki pełny raport będą posiadały. Głównym celem okresu przejściowego
jest zapewnienie producentom, dystrybutorom i importerom pomp ciepła dodatkowego czasu
na przeprowadzenie tych badań.

Z punktu widzenia producentów, dystrybutorów i importerów tych urządzeń wskazane jest możliwie najszybsze dostarczenie do prowadzącego listę ZUM Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) pełnych raportów z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA dla pomp ciepła, które mają być z tej listy oferowane beneficjentom programu „Czyste Powietrze”.

Pompy zgłoszone lub wpisane na listę ZUM przed 14 czerwca 2024 r. – to jest do 13 czerwca 2024 r. – do których załączono znaki EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT, a nie załączono raportów
z badań przeprowadzonych w laboratoriach z terenu EU lub EFTA, z dniem 14 czerwca 2024 r. przestaną być widoczne na tej liście.

W związku z tym przypominamy:

  • Pompy ciepła wpisane na listę ZUM na podstawie znaków jakości będą mogły na niej pozostać do 31 grudnia 2024 r. – jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny, dlatego zachęcamy do możliwie najszybszego uzupełniania badań dla tych pomp. Badania te muszą zostać przeprowadzone w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA;
  • Pompy ciepła posiadające co najmniej jeden z europejskich znaków jakości:
  • EHPA Q,
  • HP KEYMARK,
  • EUROVENT

będą mogły uzyskać czasowy wpis na listę ZUM. Będzie to możliwe wyłącznie dla wniosków
o wpis na listę ZUM składanych od 14 czerwca 2024 r.;

  • Regulamin określający wymagania dotyczące dokumentów i procedur obowiązujących
    przy rejestracji pomp ciepła na liście ZUM jest dostępny tutaj: https://lista-zum.ios.edu.pl/termsOfUse.html;
  • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji pomp ciepła na liście ZUM znajdują się tutaj: https://lista-zum.ios.edu.pl/docs/FAQ_LISTA_ZUM.pdf;
  • Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 r., do których załączono certyfikaty, a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane.