Przejdź do treści
Opublikowano: 26.06.2024
Wójt Grzegorz Utracki prezesem Euroregionu Silesia

19 czerwca br. w Chałupkach odbyło się 64. posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Po wyborach nowych władz Stowarzyszenia Prezesem Zarządu został Grzegorz Utracki, wójt gminy Krzyżanowice.

Posiedzenie prowadził ustępujący z funkcji prezesa Grzegorz Gryt, były wójt gminy Lyski. Po głosowaniach walne zebranie podjęło uchwały zatwierdzające reprezentację do zarządu stowarzyszenia, komisji rewizyjnej oraz do prezydium Euroregionu Silesia. Na koniec ustalono i zatwierdzono reprezentację Euroregionu Silesia w Federacji Euroregionów RP.

Po posiedzeniu zebrał się nowy zarząd, aby się ukonstytuować.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry:

 1. Prezes Zarządu  – Grzegorz Utracki (Wójt Gminy Krzyżanowice)
 2. Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Bedryj (Z-ca Burmistrza Miasta Głubczyce)
 3. Członek Zarządu – Mirosław Szymanek (Wójt Gminy Mszana)
 4. Członek Zarządu – Paweł Bugdol (Wójt Gminy Gaszowice)

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Burmistrz Gminy Baborów – Tomasz Krupa
 2. Wójt Gminy Kornowac – Grzegorz Niestrój
 3. Z-ca Wójta Gminy Lubomia – Bogdan Burek

Skład Prezydium Euroregionu Silesia:

 1. Z-ca Burmistrza Gminy Głubczyce – Kazimierz Bedryj
 2. Burmistrz Gminy Kietrz – Dorota Przysiężna-Bator
 3. Burmistrz Gminy Krzanowice – Andrzej Strzedulla
 4. Wójt Gminy Krzyżanowice – Grzegorz Utracki
 5. Wójt Gminy Rudnik – Piotr Rybka

Reprezentacja w Federacji Euroregionów RP:

 1. Prezes Zarządu  – Grzegorz Utracki (Wójt Gminy Krzyżanowice)
 2. Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Bedryj (Z-ca Burmistrza Miasta Głubczyce)
 3. Członek Zarządu – Mirosław Szymanek (Wójt Gminy Mszana)
 4. Członek Zarządu – Paweł Bugdol (Wójt Gminy Gaszowice)
 5. Daria Kardaczyńska – Dyrektor Sekretariatu

Na zakończenie zebrani podziękowali Grzegorzowi Grytowi za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Euroregionu.

Nowy prezes Grzegorz Utracki pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu, zatem przejmując stanowisko ma już bogaty bagaż doświadczeń związanych z wszelkimi działaniami Euroregionu Silesia. Wybór wójta Krzyżanowic na Prezesa Zarządu stanowi dowód zaufania członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz formę docenienia dotychczasowych działań na rzecz Euroregionu, kompetencji i umiejętności nowego prezesa.