Przejdź do treści
Opublikowano: 22.02.2024
Wznowienie naboru wniosków w ramach programu „Przydomowa Oczyszczalnia” od 2 kwietnia 2024r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi
na zwiększenie puli planowanego budżetu Programu z dniem 02.04.2024 r. wznowi nabór wniosków
na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa oczyszczalnia.

W związku z tym wnioski w ramach kolejnego naboru w/w Programu będą przyjmowane od dnia 2.04.2024 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html